Ecostoof is als merk en en model geregistreerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) alsmede het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie, EUIPO.  Het is een ieder verboden de naam Ecostoof te gebruiken, alsmede het model van de Ecostoof te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de houder van het merk- en modelrechthouder. In alle voorkomende gevallen wordt dit voorgelegd aan de bevoegd rechter.

Deel dit: