Ecostoof is als merk en en model geregistreerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Dit bureau is is het officiƫle bureau voor de registratie van merken, modellen en tekeningen in de Benelux. Het is een ieder verboden de naam Ecostoof te gebruiken, alsmede het model van de Ecostooft te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de houder van het merk- en modelrechthouder. In alle voorkomende gevallen wordt dit voorgelegd aan de bevoegd rechter.